Rekord Namještaj

Shop

Uslovi korištenja

Pregled


Ova web stranica je operirana od strane Rekord d.o.o.. Kroz cijeli sajt, termini “mi”, “nas” i “naš” odnose se na Rekord d.o.o.. Rekord d.o.o. nudi ovu web stranicu, uključujući sve informacije, alate i usluge dostupne sa ovog sajta vama, korisniku, pod uslovom vašeg prihvatanja svih uslova, pravila, politika i obavještenja navedenih ovdje.

Posjetom našeg sajta i/ili kupovinom nečega od nas, angažujete se na našu “Uslugu” i pristajete biti vezani sljedećim uslovima korištenja (“Uslovi korištenja”, “Uslovi”), uključujući dodatne uslove i pravila i politike navedene ovdje i/ili dostupne putem hyperlinka. Ovi Uslovi korištenja primjenjuju se na sve korisnike sajta, uključujući bez ograničenja korisnike koji su pregledači, dobavljači, kupci, trgovci, i/ili doprinositelji sadržaja.

Molimo vas da pažljivo pročitate ove Uslove korištenja prije pristupa ili korištenja naše web stranice. Pristupanjem ili korištenjem bilo kojeg dijela sajta, slažete se da budete vezani ovim Uslovima korištenja. Ako se ne slažete sa svim uslovima i odredbama ovog sporazuma, onda ne smijete pristupiti web stranici ili koristiti bilo koju uslugu. Ako se ovi Uslovi korištenja smatraju ponudom, prihvatanje je izričito ograničeno na ove Uslove korištenja.

Sve nove funkcionalnosti ili alati koji se dodaju trenutnoj trgovini također će biti predmet Uslova korištenja. Možete pregledati najaktuelniju verziju Uslova korištenja u bilo kojem trenutku na ovoj stranici. Zadržavamo pravo da ažuriramo, mijenjamo ili zamjenjujemo bilo koji dio ovih Uslova korištenja objavljivanjem ažuriranja i/ili promjena na našoj web stranici. Vaša je odgovornost da redovno provjeravate ovu stranicu radi promjena. Vaša kontinuirana upotreba ili pristup web stranici nakon objavljivanja bilo kakvih promjena predstavlja prihvatanje tih promjena.

Naša trgovina je hostovana na Shopify Inc. Oni nam pružaju online e-commerce platformu koja nam omogućava da prodajemo naše proizvode i usluge vama.

Sekcija 1 – Online Uslovi Trgovine

Prihvatanjem ovih Uslova korištenja, izjavljujete da ste barem punoljetni u vašoj državi ili provinciji prebivališta, ili da ste punoljetni u vašoj državi ili provinciji prebivališta i da ste nam dali svoj pristanak da dozvolite bilo kojem od vaših maloljetnih zavisnika da koriste ovaj sajt.

Ne smijete koristiti naše proizvode u bilo koju nelegalnu ili neovlaštenu svrhu niti smijete, u korištenju Usluge, kršiti bilo koje zakone u vašoj jurisdikciji (uključujući ali ne ograničavajući se na zakone o autorskim pravima).

Kršenje ili povreda bilo kojeg od Uslova rezultirat će trenutačnim prekidom vaših Usluga.

SEKCIJA 2 – OPĆI UVJETI

Zadržavamo pravo odbiti uslugu bilo kome iz bilo kojeg razloga u bilo kojem trenutku. Razumijete da vaš sadržaj (ne uključujući informacije o kreditnoj kartici) može biti prenesen nešifriran i uključivati (a) prijenose preko različitih mreža; te (b) promjene kako bi se uskladile i prilagodile tehničkim zahtjevima povezivanja mreža ili uređaja. Informacije o kreditnoj kartici uvijek su šifrirane tijekom prijenosa preko mreža. Slažete se da nećete reproducirati, duplicirati, kopirati, prodavati, preprodavati niti iskorištavati bilo koji dio Usluge, korištenje Usluge ili pristup Usluzi ili bilo koji kontakt na web stranici putem koje je usluga pružena, bez izričitog pisanog dopuštenja od nas. Naslovi korišteni u ovom ugovoru uključeni su samo radi praktičnosti i neće ograničiti ili na bilo koji način utjecati na ove Uvjete.

SEKCIJA 3 – TOČNOST, POTPUNOST I PRAVOVREMENOST INFORMACIJA

Nismo odgovorni ako informacije dostupne na ovoj stranici nisu točne, potpune ili aktualne. Materijal na ovoj stranici pružen je samo za opće informacije i ne bi trebao biti oslonjen ili korišten kao jedina osnova za donošenje odluka bez konzultiranja primarnih, točnijih, potpunijih ili pravovremenijih izvora informacija. Svako oslanjanje na materijal na ovoj stranici je na vlastiti rizik. Ova stranica može sadržavati određene povijesne informacije. Povijesne informacije, nužno, nisu aktualne i pružene su samo za vašu referencu. Zadržavamo pravo izmijeniti sadržaje ove stranice u bilo kojem trenutku, ali nemamo obvezu ažurirati bilo koje informacije na našoj stranici. Slažete se da je vaša odgovornost pratiti promjene na našoj stranici.

SEKCIJA 4 – IZMJENE USLUGE I CIJENA

Cijene naših proizvoda podložne su promjeni bez prethodne obavijesti. Cijene naših proizvoda podložne su promjeni bez prethodne obavijesti. Zadržavamo pravo u bilo kojem trenutku modificirati ili prekinuti Uslugu (ili bilo koji njezin dio ili sadržaj) bez prethodne obavijesti u bilo kojem trenutku. Nećemo biti odgovorni vama niti bilo kojoj trećoj strani za bilo kakvu modifikaciju, promjenu cijene, suspenziju ili prekid Usluge.


SEKCIJA 5 – PROIZVODI ILI USLUGE (ako je primjenjivo)

Neki proizvodi ili usluge mogu biti dostupni isključivo online putem web stranice. Ti proizvodi ili usluge mogu biti dostupni u ograničenim količinama i podliježu povratu ili zamjeni samo u skladu s našom Politikom povrata. Da biste pregledali našu Politiku povrata, molimo posjetite [LINK DO POLITIKE POVRATA] Učinili smo sve napore da što preciznije prikažemo boje i slike naših proizvoda koji se pojavljuju u trgovini. Ne možemo jamčiti da će prikaz bilo koje boje na monitoru vašeg računala biti točan. Zadržavamo pravo, ali nismo obvezni, ograničiti prodaju naših proizvoda ili usluga bilo kojoj osobi, geografskoj regiji ili jurisdikciji. Ovo pravo možemo primjenjivati od slučaja do slučaja. Zadržavamo pravo ograničiti količine bilo kojih proizvoda ili usluga koje nudimo. Svi opisi proizvoda ili cijena proizvoda podložni su promjenama u bilo kojem trenutku bez prethodne obavijesti, po našem isključivom nahođenju. Zadržavamo pravo prestati s prodajom bilo kojeg proizvoda u bilo kojem trenutku. Svaka ponuda za bilo koji proizvod ili uslugu na ovoj stranici ništava je gdje je zabranjena. Ne jamčimo da će kvaliteta bilo kojih proizvoda, usluga, informacija ili drugog materijala koji kupite ili dobijete zadovoljiti vaša očekivanja, ili da će bilo koje greške u Usluzi biti ispravljene.

SEKCIJA 6 – TOČNOST INFORMACIJA O NAPLATI I RAČUNU

Zadržavamo pravo odbiti bilo koju narudžbu koju napravite kod nas. Možemo, po našem isključivom nahođenju, ograničiti ili otkazati količine kupljene po osobi, po domaćinstvu ili po narudžbi. Ova ograničenja mogu uključivati narudžbe koje su napravljene od strane ili pod istim korisničkim računom, istom kreditnom karticom i/ili narudžbe koje koriste istu adresu za naplatu i/ili dostavu. U slučaju da napravimo promjenu ili otkazujemo narudžbu, možemo pokušati obavijestiti vas kontaktirajući e-mail adresu i/ili adresu za naplatu/broj telefona naveden pri vrijeme izrade narudžbe. Zadržavamo pravo ograničiti ili zabraniti narudžbe koje, po našem isključivom sudu, izgledaju kao da su postavljene od strane trgovaca, preprodavača ili distributera. Slažete se da ćete pružiti trenutne, potpune i točne informacije o kupnji i računu za sve kupnje napravljene u našoj trgovini. Slažete se brzo ažurirati svoj račun i ostale informacije, uključujući vašu email adresu i brojeve kreditnih kartica te datume isteka, tako da možemo dovršiti vaše transakcije i kontaktirati vas prema potrebi. Za više detalja, molimo pregledajte našu Politiku povrata.

ODJELJAK 7 – NEOBVEZNI ALATI

Možda ćemo vam pružiti pristup alatima trećih strana nad kojima ne vršimo nadzor niti imamo bilo kakvu kontrolu ili utjecaj. Priznajete i slažete se da pristup takvim alatima pružamo “kakvi jesu” i “kako su dostupni” bez ikakvih jamstava, izjava ili uvjeta bilo koje vrste i bez ikakvog odobrenja. Nećemo biti odgovorni za bilo kakvu štetu koja proizlazi iz vaše upotrebe neobveznih alata trećih strana. Svaka vaša upotreba neobveznih alata ponuđenih putem stranice je u potpunosti na vaš rizik i prema vašem nahođenju, i trebali biste se pobrinuti da ste upoznati s i da odobravate uvjete na kojima alati pružaju od strane relevantnih pružatelja usluga treće strane. Također, u budućnosti možemo ponuditi nove usluge i/ili značajke putem web stranice (uključujući objavu novih alata i resursa). Takve nove značajke i/ili usluge također će biti predmet ovih Uvjeta korištenja.

ODJELJAK 8 – LINKOVI TREĆIH STRANA

Određeni sadržaji, proizvodi i usluge dostupni putem naše Usluge mogu uključivati materijale od trećih strana. Linkovi trećih strana na ovoj stranici mogu vas usmjeriti na web stranice trećih strana koje nisu povezane s nama. Ne odgovaramo za ispitivanje ili procjenu sadržaja ili točnosti i ne dajemo jamstva te nećemo biti odgovorni za bilo kakve materijale ili web stranice trećih strana, niti za bilo koje druge materijale, proizvode ili usluge trećih strana. Ne snosimo odgovornost za bilo kakvu štetu ili gubitke povezane s kupnjom ili korištenjem robe, usluga, resursa, sadržaja ili bilo kakvih drugih transakcija učinjenih u vezi s bilo kojim web stranicama trećih strana. Molimo vas da pažljivo pregledate politike i prakse trećih strana i uvjerite se da ih razumijete prije nego što se upustite u bilo kakvu transakciju. Pritužbe, zahtjeve, zabrinutosti ili pitanja vezana za proizvode trećih strana trebali bi biti upućeni trećoj strani.

ODJELJAK 9 – KOMENTARI KORISNIKA, POVRATNE INFORMACIJE I OSTALI PRIJEDLOZI

Ako na naš zahtjev pošaljete određene specifične prijedloge (na primjer, prijave na natječaje) ili bez našeg zahtjeva pošaljete kreativne ideje, prijedloge, planove ili druge materijale, bilo online, putem e-maila, poštanskom pošiljkom ili na drugi način (zajedno, ‘komentari’), slažete se da možemo, u bilo kojem trenutku, bez ograničenja, uređivati, kopirati, objavljivati, distribuirati, prevoditi i na drugi način koristiti u bilo kojem mediju bilo koje komentare koje nam pošaljete. Ne obvezujemo se (1) čuvati bilo koje komentare u povjerenju; (2) platiti naknadu za bilo koje komentare; ili (3) odgovoriti na bilo koje komentare. Možemo, ali nismo obvezni, nadzirati, uređivati ili uklanjati sadržaj koji prema našem isključivom nahođenju smatramo nezakonitim, uvredljivim, prijetećim, klevetničkim, difamatornim, pornografskim, opscenim ili na drugi način neprihvatljivim ili koji krši bilo čija intelektualna prava ili ove Uvjete korištenja.

Slažete se da vaši komentari neće kršiti bilo koje pravo bilo koje treće strane, uključujući autorska prava, žigove, pravo na privatnost, osobnost ili bilo koja druga osobna ili vlasnička prava. Nadalje, slažete se da vaši komentari neće sadržavati klevetnički ili na drugi način nezakonit, zlostavljački ili opsceni materijal, ili sadržavati bilo koji računalni virus ili drugi zlonamjerni softver koji bi na bilo koji način mogao utjecati na rad Usluge ili bilo koje povezane web stranice. Ne smijete koristiti lažnu e-mail adresu, pretvarati se da ste netko drugi osim sebe, ili na bilo koji način zavaravati nas ili treće strane o podrijetlu bilo kojih komentara. Isključivo ste odgovorni za bilo koje komentare koje napravite i njihovu točnost. Ne preuzimamo nikakvu odgovornost i ne snosimo nikakvu odgovornost za bilo koje komentare objavljene od vas ili bilo koje treće strane.

ODJELJAK 10 – OSOBNI PODACI

Vaše dostavljanje osobnih podataka putem trgovine uređeno je našom Politikom privatnosti.

ODJELJAK 11 – GREŠKE, NETOČNOSTI I IZOSTANCI

Povremeno na našoj stranici ili u Uslugama može biti informacija koje sadrže tipografske greške, netočnosti ili izostanke koji se mogu odnositi na opise proizvoda, cijene, promocije, ponude, troškove dostave proizvoda, vremena tranzita i dostupnost. Zadržavamo pravo ispraviti bilo koje greške, netočnosti ili izostanke te promijeniti ili ažurirati informacije ili otkazati narudžbe ako su bilo koje informacije u Usluzi ili na bilo kojoj povezanoj web stranici netočne u bilo kojem trenutku bez prethodne obavijesti (uključujući nakon što ste poslali svoju narudžbu). Ne preuzimamo obvezu ažurirati, izmijeniti ili pojasniti informacije u Usluzi ili na bilo kojoj povezanoj web stranici, uključujući, bez ograničenja, informacije o cijenama, osim kako to zahtijeva zakon. Nijedan određeni datum ažuriranja ili osvježavanja primijenjen na Uslugama ili na bilo kojoj povezanoj web stranici ne bi trebao biti shvaćen kao pokazatelj da su sve informacije u Usluzi ili na bilo kojoj povezanoj web stranici izmijenjene ili ažurirane.

ODJELJAK 12 – ZABRANJENE UPOTREBE

Pored ostalih zabrana kako je navedeno u Uvjetima službe, zabranjeno vam je koristiti stranicu ili njezin sadržaj: (a) u bilo koju nezakonitu svrhu; (b) poticati druge da izvršavaju ili sudjeluju u bilo kojim nezakonitim aktima; (c) kršiti bilo koje međunarodne, federalne, pokrajinske ili državne propise, pravila, zakone ili lokalne uredbe; (d) narušavati ili kršiti naša prava intelektualnog vlasništva ili intelektualna prava drugih; (e) uznemiravati, zlostavljati, vrijeđati, štetiti, klevetati, ogovarati, omalovažavati, zastrašivati ili diskriminirati na osnovu spola, seksualne orijentacije, religije, etničke pripadnosti, rase, dobi, nacionalnog porijekla ili invaliditeta; (f) predavati lažne ili obmanjujuće informacije; (g) prenositi ili širiti viruse ili bilo koji drugi tip zlonamjernog koda koji bi na bilo koji način mogao utjecati na funkcionalnost ili operacije Usluge ili bilo koje povezane web stranice, druge web stranice ili Internet; (h) prikupljati ili pratiti osobne informacije drugih; (i) slati neželjenu poštu, phish, pharm, izvoditi pretexting, koristiti paukove, puzati ili strugati; (j) za bilo koju opscenu ili nemoralnu svrhu; ili (k) ometati ili zaobići sigurnosne značajke Usluge ili bilo koje povezane web stranice, druge web stranice ili Internet. Zadržavamo pravo prekinuti vaše korištenje Usluge ili bilo koje povezane web stranice zbog kršenja bilo koje od zabranjenih upotreba.

ODJELJAK 13 – ODBIJANJE JAMSTVA; OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI

Ne jamčimo, ne predstavljamo niti garantiramo da će vaša upotreba naše usluge biti neprekidna, pravovremena, sigurna ili bez grešaka. Ne garantiramo da će rezultati koji se mogu dobiti iz korištenja usluge biti točni ili pouzdani. Slažete se da povremeno možemo ukloniti uslugu na neodređeno vrijeme ili otkazati uslugu u bilo kojem trenutku, bez obavijesti vama. Izričito se slažete da je vaša upotreba, ili nemogućnost korištenja, usluge isključivo na vaš rizik. Usluga i svi proizvodi i usluge koji su vam isporučeni putem usluge su (osim kako je izričito navedeno od nas) pruženi “kakvi jesu” i “kako su dostupni” za vašu upotrebu, bez ikakvih izjava, jamstava ili uvjeta bilo koje vrste, bilo izričitih ili impliciranih, uključujući sva implicirana jamstva ili uvjete trgovinske sposobnosti, kvalitete zadovoljavajuće za trgovinu, prikladnosti za određenu svrhu, trajnosti, vlasništva, i nekršenja prava. U nijednom slučaju Rekord d.o.o., naši direktori, službenici, zaposlenici, suradnici, agenti, izvođači radova, stažisti, dobavljači, pružatelji usluga ili licencijanti neće biti odgovorni za bilo kakve ozljede, gubitke, zahtjeve ili bilo koje direktne, indirektne, incidentne, kaznene, posebne ili posljedične štete bilo koje vrste, uključujući, bez ograničenja izgubljenu dobit, izgubljeni prihod, izgubljenu ušteđevinu, gubitak podataka, troškove zamjene ili bilo kakve slične štete, bilo da se temelje na ugovoru, deliktu (uključujući nemar), strogoj odgovornosti ili inače, proizašle iz vaše upotrebe bilo koje usluge ili bilo kojih proizvoda nabavljenih korištenjem usluge, ili za bilo koji drugi zahtjev na bilo koji način povezan s vašom upotrebom usluge ili bilo kojeg proizvoda, uključujući, ali ne ograničavajući se na, bilo kakve greške ili propuste u bilo kojem sadržaju, ili bilo kakav gubitak ili štetu bilo koje vrste nastalu kao rezultat korištenja usluge ili bilo kojeg sadržaja (ili proizvoda) objavljenog, prenesenog ili na bilo koji drugi način dostupnog putem usluge, čak i ako je upozoren na njihovu mogućnost. Budući da neke države ili jurisdikcije ne dopuštaju isključenje ili ograničenje odgovornosti za posljedične ili incidentne štete, u takvim državama ili jurisdikcijama, naša odgovornost će biti ograničena do maksimalne mjere dopuštene zakonom.

ODJELJAK 14 – OBEŠTEĆENJE

Slažete se obeštetiti, braniti i držati Rekord d.o.o. i naše matične društvo, podružnice, povezane tvrtke, partnere, službenike, direktore, agente, izvođače, licencijante, pružatelje usluga, podizvođače, dobavljače, stažiste i zaposlenike neškodljivima od bilo kakvog zahtjeva ili potraživanja, uključujući razumne troškove odvjetnika, napravljenih od bilo koje treće strane zbog ili proizašlih iz vašeg kršenja ovih Uvjeta korištenja ili dokumenata na koje se oni odnose putem reference, ili vašeg kršenja bilo kojeg zakona ili prava treće strane.

ODJELJAK 15 – RAZDVOJIVOST

U slučaju da se bilo koja odredba ovih Uvjeta korištenja utvrdi nezakonitom, nevažećom ili neizvršivom, takva će odredba ipak biti izvršiva u najvećoj mjeri dopuštenoj primjenjivim zakonom, a neizvršivi dio smatrat će se odvojenim od ovih Uvjeta korištenja. Takva odluka neće utjecati na valjanost i izvršivost bilo kojih preostalih odredbi.

ODJELJAK 16 – PRESTANAK

Obveze i odgovornosti stranaka nastale prije datuma prestanka važit će i nakon prestanka ovog ugovora u sve svrhe. Ovi Uvjeti korištenja važe dok ih ne prekinete vi ili mi. U bilo kojem trenutku možete prekinuti ove Uvjete korištenja obavijestivši nas da više ne želite koristiti naše Usluge ili kada prestanete koristiti našu stranicu. Ako prema našem isključivom sudu ne uspijete, ili sumnjamo da niste uspjeli, poštovati bilo koji uvjet ili odredbu ovih Uvjeta korištenja, također možemo u bilo kojem trenutku bez obavijesti prekinuti ovaj ugovor i ostat ćete odgovorni za sve iznose dospjele do uključujući datum prestanka; i/ili prema tome može vam se uskratiti pristup našim Uslugama (ili bilo kojem njihovom dijelu).

ODJELJAK 17 – CJELOVIT UGOVOR

Neuspjeh nas da iskoristimo ili provedemo bilo koje pravo ili odredbu ovih Uvjeta korištenja neće činiti odricanje od takvog prava ili odredbe. Ovi Uvjeti korištenja i bilo koje politike ili operativna pravila koja smo objavili na ovoj stranici ili u vezi s Uslugom čine cjelovit ugovor i razumijevanje između vas i nas i upravljaju vašom upotrebom Usluge, zamjenjujući bilo koje prethodne ili suvremene ugovore, komunikacije i prijedloge, bilo usmene ili pisane, između vas i nas (uključujući, ali ne ograničavajući se na, bilo koje prethodne verzije Uvjeta korištenja). Bilo kakve nejasnoće u tumačenju ovih Uvjeta korištenja neće se tumačiti protiv stranke koja ih je sastavila.

ODJELJAK 18 – VLADAJUĆI ZAKON

Ovi Uvjeti korištenja i bilo koji zasebni ugovori prema kojima vam pružamo Usluge bit će uređeni i tumačeni u skladu s zakonima Bosne i Hercegovine.